Úvod / Zákazník / Vaše otázky

Vaše otázky

Mám olázku týkajúcu sa:

 

Spolupráce

... spolupráca s GO!

 1. Chceli by sme začať spolupracovať s GO! Je nutné uzavreť nejakú zmluvu?
 2. Mám u GO! zákaznícke číslo. Môžem ho použiť pre objednanie exportných aj importných zásielkach?
 3. Môžem na webových stránkách GO! nájsť cenník prepravy?
 4. Aké varianty z hľadiska rýchlosti prepravy GO! ponúka?
Přepravování zásilek

... prepravovaných zásielok

 1. Prepravuje GO! aj paletové zásielky?
 2. Existuje tovar ktorý nepravujete?
Objednávka

... objednanie prepravy

 1. Akým zpôsobom si môžem objednať prepravu?
 2. Aké údaje je nutné uviesť pri objednávke?
Průběh přepravy

... priebehu prepravy

 1. Môžem dostat telefónne spojenie na kuriéra?
 2. Kedy moja zásielka dorazí?
 3. Nemôžem na Vašich webových stránkách nájsť tracking...
Balení zásilek

... balene zásielok

 1. Existujú nejaké hmotnostné a rozmerové limity našej zásielky pre jednotlivé destinácie? Kde ich nájdem?
 2. Koľko si GO! účtuje za jednotlivé druhy obalového materiálu?
Platby za přepravu

... účtovanie prepravného a platby za prepravu

 1. Čo je to palivový príplatok...?
 2. Čo je volumetrická hmotnosť...?
 3. Aké zpôsoby platby sa dajú použiť pri využívaní služieb GO!...?
 4. Je možné, aby prepravu hradila tzv. tretia strana...?
Clení

... colné

 1. Aké dokumenty požaduje GO! k precleniu našej exportnej zásielky?
 2. Akým zpôsobom nás GO! môže zastupovať v colnom riadení...?
 3. Zaisťuje GO! aj vyclenie importných zásielok...?

 

WebAdmin