Úvod / ZÁKAZNÍK / Vaše otázky

VAŠE OTÁZKY

Spolupráca s GO!

 Spolupráca s GO!

 1. Chceli by sme začať spolupracovať s GO! Je povinné uzatvárať nejakú zmluvu?
 2. Mám u GO! zákaznícke číslo. Môžem ho použiť k objednávke exportných aj importných zásielok?
 3. Môžem na webových stránkach GO! nájsť cenník prepravy?
 4. Aké varianty z hľadiska rýchlosti prepravy GO! ponúka?
Prepravovanie zásielok

 Prepravovanie zásielok

 1. Prepravuje GO! aj paletové zásielky?
 2. Existuje tovar, ktorý neprepravujete?
Objednanie prepravy

 Objednanie prepravy

 1. Akým spôsobom si môžem objednať prepravu?
 2. Ktoré údaje sme povinní uviesť pri objednávke?
Priebeh prepravy

 Priebeh prepravy

 1. Môžem dostať telefónne spojenie na kuriéra?
 2. Kedy moja zásielka dorazí?
 3. Nemôžem na Vašich webových stránkach nájsť sledovanie zásielky (tracking) ...
Balenie zásielok

 Balenie zásielok

 1. Existujú nejaké hmotnostné a rozmerové limity našej zásielky pre jednotlivé destinácie? Kde ich nájdem?
 2. Koľko si GO! účtuje za jednotlivé druhy obalového materiálu?
Platby za prepravu

 Účtovanie prepravného a platby za prepravu

 1. Čo je to palivový príplatok?
 2. Čo je volumetrická hmotnosť?
 3. Aké spôsoby platby sa dajú použiť pri využívaní služieb GO!?
 4. Je možné, aby prepravu hradila tzv. tretia strana?
Colné

 Colné

 1. Aké dokumenty vyžaduje GO! k precleniu našej exportnej zásielky?
 2. Akým spôsobom nás GO! môže zastupovať v colnom riadení?
 3. Zabezpečuje GO! aj vyclenie importných zásielok?

 

WebAdmin