Úvod / ZÁKAZNÍK / Formuláre / Proforma faktúra

Proforma faktúra

Odosielateľ
Firma *
Kontaktná osoba *
Ulica, č. *
Mesto, PSČ *
Telefón *
E-mail *
Príjemca
Meno *
Priezvisko *
Ulica, č. *
Mesto, PSČ *
Telefón *
Počet kusov *
Colná hodnota *
Číslo prepravného listu
Krajina pôvodu
Miesto doručenia
Dátum odoslania
Úplný popis obsahu *

* povinný údaj
Potvrdzujeme, že zásielka nemá žiadnu obchodnú hodnotu a nie je určená k ďalšiemu predaju.
Vyhlasujeme, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a správne podľa našeho najlepšieho úsudku.

 

Po odoslaní údajov obdržíte faktúru vo formáte PDF do Vašeho emailu.

 

WebAdmin