Úvod / Ochrana dát

Ochrana dát

Spoločnosť GO! Express & Logistics (ďalej ako “GO!”) sa teší, že ste navštívili našu webovú stránku a máte záujem o našu spoločnosť, produkty a služby. Je pre nás dôležité ochraňovať Vaše osobné údaje počas celého obchodného procesu. Aké informácie GO! zbiera, keď navštívite našu webovú stránku, a ako sa tieto informácie používajú?

 

Osobné údaje

Osobné údaje predstavujú konkrétne informácie o osobných a faktických vlastnostiach v súvislosti s určitou fyzickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorú možno špecifikovať. Patria sem informácie ako Vaše meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré sa nedajú priamo spojiť s Vašou skutočnou totožnosťou – ako sú obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky – nemožno pokladať za osobné údaje.

 

Využívanie a odovzdávanie osobných údajov

Používame len tie osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili výlučne na technickú administráciu webových stránok a plnenie Vašich objednávok a požiadaviek, čiže predovšetkým na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na reagovanie na Vaše požiadavky. To nám pomáha zlepšovať služby, ktoré Vám poskytujeme, a uľahčovať a sprístupňovať Vám obsah a služby našej webovej stránky.

Iba keď vopred dáte svoj súhlas alebo – ak to vymedzujú právne predpisy – nevzniesli ste nijakú námietku, použijeme tieto údaje na prieskumy v súvislosti s produktom a na marketingový účel.

GO! nezdieľa, nepredáva, neprenáša, či ináč nerozširuje Vaše osobné údaje tretím stranám, a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak stalo. Napríklad keď si objednáte produkty, môže byť potrebné odovzdať Vašu adresu a údaje objednávky našim dodávateľom.

 

Používanie cookies

“Cookies” sú malé súbory, ktoré nám umožňujú uchovávať informácie súvisiace s Vaším osobným počítačom a Vami, používateľom, konkrétne pokiaľ navštevujete jednu z našich webových stránok. Cookies nám pomáhajú určiť, ako často sa vstupuje na naše internetové stránky ako aj počet používateľov. A pomáhajú nám konfigurovať naše ponuky, aby boli pre Vás čo najvhodnejšie.

Cookies analitika Google (Google analytics cookies) používajú Vašu IP adresu na rozpoznávanie, avšak neidentifikujú Vás ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa zbierajú v anonymnej podobe. Cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše miestne stránky a používajú informácie na zostavovanie správ, a aby nám pomohli zdokonaľovať miestne stránky.

Možnosť je, že odhlásiť sa zo sledovania prostredníctvom Google Analytics.

 

Bezpečnosť

GO! priebežne prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou alebo zneužitím.

 

Právo na informácie

Na základe písomnej požiadavky Vás budeme informovať o tom, aké osobné údaje (napr. meno, adresa) sme si o Vás uložili

 

Zmeny vyhlásenia o ochrane údajov

Pravidelne revidujeme naše vyhlásenie o ochrane údajov.

GO! si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje vyhlásenie o ochrane údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Prosím, kontrolujte si priebežne naše stránky, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách. Používaním webových stránok GO! súhlasíte s touto politikou dôvernosti.

 

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované dňa: 06. 04. 2018.
 

WebAdmin