Úvod / Impressum

Impressum

GO! Express & Logistics.
Furmanská 2410/2
841 03 Bratislava
info@general-overnight.sk
Telefon: +421 903 435 334

Akékoľvek odkazy na webové servery, ktoré obsahujú software na stiahnutie, sú uvádzané len pre zjednodušenie Vášho prístupu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať pri sťahovaní softwaru, ani za akékoľvek dôsledky takéhoto sťahovania. Pamätajte si prosím, že používanie akéhokoľvek softwaru stiahnutého z internetu sa môže riadiť licenčnou dohodou a neplnenie podmienok takejto licenčnej dohody môže viesť k porušeniu práv duševného vlastníctva príslušného dodávateľa softwaru, za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť.
WebAdmin